Biblioloog:

Biblioloog is een creatieve manier van bijbellezen, die ook in de joodse traditie wordt beoefend. Bij de uitleg van de verhalen speelt het gesprek in de groep een belangrijke rol, en de (levens)ervaringen en vragen die in de groep zelf naar boven komen.

U kunt voor een Biblioloog sessie contact opnemen via contact.

Hildegard von Bingen:

In mijn lezingen over Hildegard von Bingen concentreer ik mij op de biografie, haar tijd en de omgeving waarin ze leefde, al dan niet met beelden, haar spanningsveld met de mannelijke kerk, en op haar theologie van de Viriditas, de Drie-Enigheid en de wereld der engelen. En haar ecologisch denken.

U kunt voor een lezing over Hildegard von Bingen contact opnemen via contact.

hildegard-von-bingen-lezingen

hildegard-von-bingen-lezingen1