christelijke-meditatie

Oriëntatiecursus christelijke meditatie

Deze cursus geef ik in kerkelijke gemeentes en aan iedere belangstellende.

Ik ben opgeleid door Vacare, Meditatief Platform in de Protestantse Kerk in Nederland.


Voor wie?

Is er behoefte het stil worden te ervaren in combinatie met geloofsverhalen en beelden?

Of zoek je naar meer evenwicht in je binnenste waardoor je mag weten gedragen te zijn?

Wees dan hartelijk uitgenodigd op deze oriëntatiecursus christelijke meditatie.

 

Gegrond in de liefde

richt je je tot de kern.

En zo

mag je verschijnen

aandachtig aanwezig

open voor al wat zich aandient.

 

Wat wordt er bedoeld met meditatie?

Het woord meditatie kan bepaalde associaties oproepen. Veelal denk je bij het woord meditatie niet meteen aan de christelijke traditie.

Toch mediteert het christendom ruim 1800 jaar en heeft deze traditie

enkele meditatievormen ontwikkeld die tot aan vandaag worden beoefend.

We gaan in vijf keer ons oriënteren op drie verschillende vormen van mediteren. Zijdelings krijg je ook veel informatie over het ontstaan van deze meditatievormen en is er gelegenheid voor vraag en toelichting.

Iedereen die de innerlijke stilte zoekt en kennis wil maken met christelijke meditatie is van harte welkom. Ervaring is hiervoor niet nodig. Een open houding voor de christelijke traditie en voor meditatie wel.

 

Hoe verloopt een meditatiemiddag?

Met meditatieve muziek drinkt u rustig een kopje koffie of thee.

Dan komen we in de kring.

Allereerst is er aandacht voor de ontspanning van ons lichaam en onze ademhaling. Een goede meditatiehouding wordt aangereikt.

Er wordt verteld over de methode van mediteren van de middag.

We beoefenen de meditatie. Er volgt een stiltemoment. We sluiten af met persoonlijke stille reflectie. We krijgen gelegenheid voor een eventuele uitwisseling. Hierbij geldt: er is gelegenheid maar het hoeft niet.

Een handreiking om thuis te mediteren krijgt u mee.


Welke vormen gaan we beoefenen?

Het gaat om:

Schrift ( bijbel) meditatie- Lectio Divina/Ignatiaans

Aandachtsmeditatie, Beeldmeditatie en Loopmeditatie , Woordmeditatie en Rustmeditatie.


Wie geeft de cursus en waar kan ik mij opgeven?

De cursus wordt gegeven door Ds. Jantine de Jong – Predikante .

Voor meer informatie en opgave: Ds. Jantine de Jong

jantinedejongstuart@live.nl of ga naar contact


Kosten?

Ter bestrijding van de onkosten ( thee en koffie, verwarming en materiaal) bedraagt de cursus 5,00 euro per keer.

 

Wees welkom in vrede!